Wersja obowiązująca z dnia

Realizacja projektu „Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej kluczowych obszarów rolniczo-turystycznych zlewni rzek Pregoły i Pasłęki”

Logotyp PL RU EU

Mieszkańcy Gminy Miłakowo mają kolejny, duży powód do satysfakcji. 21 lipca 2020 roku Burmistrz Miłakowa Krzysztof Szulborski podpisał z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej kluczowych obszarów rolniczo-turystycznych zlewni rzek Pregoły i Pasłęki” (w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020).

Całkowita wartość projektu wynosi 1 858 139,76 Euro . W jego ramach przewidziano realizację zadań wodno-ściekowych przez trzech partnerów. Po stronie polskiej: Gminy Miłakowo i Miejskiego Przedsiębiorstwa gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Miłakowie, a po rosyjskiej: Gminy Gusiev.

Gmina Miłakowo w ramach zadania wykona sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Książnik oraz przeprowadzi szereg działań edukacyjnych związanych z gospodarowaniem zasobami wody. Rosyjski partner wybuduje z kolei oczyszczalnię ścieków oraz kanalizację sanitarną w Osadzie Pervomayskoye, którym również towarzyszyć będą działania edukacyjne.

Realizacja przedsięwzięć zostanie zakończona w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Parafowanie dokumentu poprzedziło podpisanie trójstronnej umowy partnerskiej. Deklarację współpracy podpisali: Krzysztof Szulborski – Burmistrz Miłakowa, Dariusz Świdowski – Prezes MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie oraz Aleksandr Kitaev Burmistrz Gusieva.

Ze względu na wprowadzone restrykcje związane z COVID-19, szczegóły dotyczące realizacji projektu jego strony omawiają podczas wideokonferencji, co pozwala na prawidłową realizację założeń projektowych.

Za treść niniejszego materiału odpowiada wyłącznie Gmina Miłakowo i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.