Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr 0120-329/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2020 r.

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Miłakowo na 2021 r.

Załączniki