Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Warkały i m. Miłakowo

Załączniki