Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządki Obrad

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Porządek Obrad XXIV sesji nadzwyczajnej w dniu 30.09.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 29 Statutu Gminy Miłakowo. zwołuję XXIV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 września 2020 r. (środa) w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok.
  1. Zamknięcie obrad.

Załączniki: