Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Komisji Skrutacyjnej ws. wyboru sołtysa w Sołectwie Nowe Mieczysławy

Załączniki