Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w spr. przebudowy stacji transformatorowej oraz budowie elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 377,80,41-3,78 i 11 w ob. Bieniasze

Załączniki