Wersja obowiązująca z dnia

Powszechny Spis Rolny 2020 - utworzenie stanowiska do samospisu internetowego

Gminne Biuro Spisowe w Miłakowie informuje, że w dniu 01 września 2020r. zostało uruchomione stanowisko do samospisu internetowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, przy ulicy Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo, pokój nr 1 (parter).

Przeprowadzenie samospisu będzie możliwe w terminie od 01 września do 31 października 2020r. w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7.30 - 17.30 (środa) oraz 7.30 – 13.30 (piątek).