Wersja obowiązująca z dnia

Projekt protokołu XXVII sesji zwyczajnej z 14 lutego 2017 roku

Załączniki