Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 122, 33, 32, 31, 29, 125, 21, 25, 24 i 23, ob. Warkały

Załączniki