Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 1-28, 1-5 i 1-30, ob. St. Bolity

Załączniki