Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 316-2, 315, 14 i 311-2, ob. m. Miłakowo

Załączniki