Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie ws. modernizacji stacji transformatorowej oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 37, 80, 41-3, 78 i 11, ob. Bieniasze

Załączniki