Wersja obowiązująca z dnia

Godziny przyjęcia odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowościach Rudno, Lipowiec, Półwieś, miasto Iława

Informuję, że ZUOK RUDNO Sp. z o.o. do odwołania ogranicza godziny przyjęcia odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowościach Rudno, Lipowiec, Półwieś, miasto Iława.

Na Stacji Przeładunkowej w Lipowcu został zmieniony nr telefonu stacjonarnego – aktualny nr tel.: 89 672 95 21.

UWAGA !

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że od środy 10 czerwca 2020 roku Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iławie, w Lipowcu, w Półwsi oraz w Zakładzie w Rudnie będą otwarte w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 7-16.

Rodzaje przyjmowanych odpadów oraz warunki przyjęcia odpadów pozostają bez zmian (jak w wiadomościach poniżej).

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Tomasz Klimecki

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.czystesrodowisko.eu/page/55/pszok