Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Załączniki