Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjnego na dz nr 310, ob. Warkałki

Załączniki