Porządek Obrad XXI sesji nadzwyczajnej w dniu 27.05.2020

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Rada Miejska - Porządki obrad
Wersja z dnia archiwalna

Porządek Obrad XXI sesji nadzwyczajnej w dniu 27.05.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), § 29 Statutu Gminy Miłakowo oraz art. 15zzx. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568) zwołuję XXI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 maja 2020 r. (środa) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020– 2035;
  2. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok.
  1. Zamknięcie obrad.

Załączniki