Porządek Obrad XX sesji zwyczajnej w dniu 7.05.2020

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Rada Miejska - Porządki obrad
Wersja z dnia archiwalna

Porządek Obrad XX sesji zwyczajnej w dniu 7.05.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miłakowo

W trosce o Państwa bezpieczeństwo w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. przeciwdziałania Koronowirusowi SARS-CoV-2 wywołującego ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 proszę o nie przychodzenie w dniu 7. 05. 2020 r. na sesję Rady Miejskiej w Miłakowie.

Transmisję XX sesji Rady Miejskiej w Miłakowie w dniu 7. 05. 2020 r. będzie można obejrzeć w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie  w zakładce „Transmisja sesji Rady Miejskiej w Miłakowie”. Pytania można kierować na e-mail: radamiejska@milakowo.eu lub telefonicznie pod nr 89 757 83 43 do dnia sesji. Dziękuję za zrozumienie.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 29 Statutu Gminy Miłakowo oraz art. 15zzx. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568) zwołuję XX sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 7 maja  2020 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 3. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami;
 4. Zapytania, wolne wnioski;
 5. Informacja z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Miłakowie za rok 2019
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie za 2019r;.
 7. Przedstawienie protokołu z kontroli Zespołu Szklono – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla gminy Miłakowo;
 2. sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 3. wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 4. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie
 5. dzierżawy mienia komunalnego;
 6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020-2035;
 7. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 r.;
 8. emisji obligacji.
 1. Interpelacje radnych;
 2. Zamknięcie obrad.

Załączniki