Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dotycząca zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

Urząd Miejski w Miłakowie uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest możliwy w następujący sposób:

  1. poprzez e-mail: sekretariat@milakowo.eu w formie skanu.

Nie wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą;

  1. poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną na ścianie budynku Urzędu Miejskiego przy głównym wejściu.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem e-mail, należy:

  • uwierzytelnić kopię upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Po wysłaniu zgłoszeń i niezbędnych dokumentów, otrzymują Państwo potwierdzenie doręczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 608 425 370

Załączniki