Wersja obowiązująca z dnia

Sołectwo Warkałki

Sołtys:

Stryjek Mirosław

Warkałki 1

 

Rada sołecka:

Bąbolewska Aneta

Rawska Magdalena

Wojciul Iwona