Wersja obowiązująca z dnia

Sołectwo Polkajny

Sołtys:

Udała Robert

Polkajny 4

 

Rada sołecka:
Tiurmorezow Zbigniew
Mazur Arkadiusz