Wersja obowiązująca z dnia

Sołectwo Mysłaki

Sołtys:

Obiała Marta

Mysłaki 2/3

 

Rada sołecka:

Jankowska Monika

Łubkowska Krystyna

Ciok Marcin