Wersja obowiązująca z dnia

Sołectwo Książnik

Sołtys:

Gromek Marta

Książnik 22

 

Rada sołecka:

Czubińska Agnieszka

Gromek Aneta

Klisz Urszula