Porządek Obrad XVII sesji zwyczajnej w dniu 30.01.2020

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Rada Miejska - Porządki obrad
Wersja z dnia archiwalna

Porządek Obrad XVII sesji zwyczajnej w dniu 30.01.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 29 Statutu Gminy Miłakowo, zwołuję XVII sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 stycznia 2020 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 3. Wystąpienie przedstawiciela lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki ;
 4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami;
 5. Zapytania, wolne wnioski;
 6. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Miłakowie na 2020 r.
 7. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Miłakowie na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie
 1. w sprawie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłakowo
 2. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego;
 3. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego;
 4. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego;
 5. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali niemieszkalnych;
 6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020-2035;
 7. zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2020 r.;
 1. Interpelacje radnych;
 2. Zamknięcie obrad.

Załączniki