Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o przedłużenie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV w obrębie Polkajny

Załączniki