Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV w obrębie Polkajny i miasta Miłakowo

Załączniki