Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Uchwała Nr RIO.IV-0120-325/19 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020-2035