Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę stawu retencyjnego na dz. nr 310, ob. Warkałki

Załączniki