Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie Warkałki, gm. Miłakowo

Załączniki