Wersja obowiązująca z dnia

Interpelacja radnego Romana Procia z dnia 23 października 2019 r.

Załączniki