Wersja obowiązująca z dnia

Interpelacja radnego Józefa Pełki z dnia 24 października 2019 r.

Załączniki