Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla dz. nr 310, ob. Warkałki

Załączniki