Wersja obowiązująca z dnia

Interpelacja radnego Józefa Pełki z dnia 25 września 2019 r.

Załączniki