Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę pomostu na jeziorze Narie - dz. nr 355-4, ob. Bogaczewo, Gmina Morąg

Załączniki