Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie dot. zawiadomienia o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień - dz. nr 310, ob. Warkałki

Załączniki