Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie dot. zawiadomienia o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek w ob. Warkałki, gm. Miłakwo

Załączniki