Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na działce nr 310, ob. Warkałki, gmina Miłakowo

Załączniki