Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Miłakowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Załączniki