Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr RIO.IV-0120-206/19 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Pozytywne zaopiniowanie przedłożonej przez Burmistrza Miłakowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za pierwsze półrocze 2019 r.