Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zamówienia publiczne - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Gmina Miłakowo, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

 

Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Miłakowo

 

Usługi

Przetarg nieograniczony

320 783,00 zł

II kwartał

2

 

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miłakowo i jej jednostek organizacyjnych

 

Usługi

Przetarg nieograniczony

137.978,61 zł

I kwartał