Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

na wniosek z dnia 01.08.2019r.  „EUROPOL” Przedsiębiorstwo  Projektowo – Usługowe, ul. Macierzanki 4, 11-041 Olsztyn, działającego w imieniu inwestora: Gminy Miłakowo, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do odbiornika – rzeki Ponary, dla miejscowości Boguchwały gm. Miłakowo, na działce o nr ewid. 2‑153 obręb Boguchwały gm. Miłakowo”. 

Załączniki