Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr RIO.IV-0120-189/19 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 lipca 2019 r.

Pozytywne zaopiniowanie możliwości spłaty przez Gminę Miłakowo pożyczki zaciągniętej w wysokości 948 440,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie sziałań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załączniki: