Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłakowo na rok 2017

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Ochrona środowiska - Azbest
Wersja z dnia

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłakowo na rok 2017

Burmistrz Miłakowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu. Beneficjentem programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadające opracowany i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej - Program usuwania wyrobów zawierających azbest. W przypadku, gdy dany obiekt z jakiegoś powodu nie został uwzględniony w inwentaryzacji, właściciel może go także zgłosić w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z:

  • demontażem i zabezpieczeniem pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,

  • transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia

  • unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

 

Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych - pozostałe 15 % musi ponieść właściciel nieruchomości.

W związku z powyższym zainteresowani i chętni do udziału w powyższym projekcie właściciele nieruchomości mogą się zgłaszać celem aplikacji. Gmina Miłakowo informuje, że inwestor musi wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia poszycia dachowego na własny koszt, a Fundusz pokryje wyłącznie (do 85%) koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów i wyrobów zawierających azbest. Podkreślić należy, że Gmina Miłakowo przygotuje wniosek i zajmie się pozyskaniem środków na usunięcie azbestu, natomiast po stronie właściciela nieruchomości pozostanie skompletowanie dokumentów i wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Wnioski do realizacji w 2017 roku należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, w terminie do 03.03.2017r. do godz. 15:00, pok. Nr 15, listownie lub osobiście (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Zadania zgłoszone do dofinansowania w roku 2017 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Miłakowo dotacji z WFOŚ i GW w Olsztynie.

Druki wniosków dostępne w siedzibie Urzędu w pok. Nr 25 oraz na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu/, w zakładce Ochrona środowiska – Azbest

Wszelkie informacji dotyczące realizacji zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pok. Nr 25, tel. kont. (89) 7578345.

Załączniki