Wersja obowiązująca z dnia

Sołectwo Gudniki

Sołtys:

Teller Leszek

Gudniki 10/4

 

Rada sołecka:

Basiak Magdalena

Teller Agnieszka

Terebiłow Andrzej

Terebiłow Dominika