Wersja obowiązująca z dnia

Sołectwo Boguchwały

Sołtys:

Nagraba Andrzej

Boguchwały 15/1

 

Rada sołecka:

Stolarczyk Anna

Sasin Grażyna

Wróbel Arkadiusz

Wierzbicki Jan