Wersja obowiązująca z dnia

Sołectwo Bieniasze

Sołtys:

Sowa Urszula

Bieniasze 20

 

Rada sołecka:

Korkuć Jadwiga
Miązek Jakub
Pawlak Jan
Miązek Joanna