Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na IX sesji zwyczajnej w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Załączniki