Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Ewidencja ludności - Sprawy
Wersja z dnia

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Tel.

89 757 83 20

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych – załącznik do karty usługi.
 2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - załącznik karty usługi.
 3. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych.
 4. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby; dokumenty potwierdzające interes prawny; uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych.
 5. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

 

III. OPŁATY

 

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego

odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Opłatę za udostępnienie danych wnosi się:

 • na konto Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr:

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

 

V TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

VI. PODSTAWA PRAWNA

 

Podstawa prawna sposobu wniesienia wniosku o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi:

 • art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz.39 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r., w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1452 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Podstawa prawna określająca wysokość opłaty za udostępnienie danych:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz. U. z 2012 r., poz. 75 z późn. zm.)

Podstawa prawna obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:

 • art. 1 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) oraz część IV załącznika do tej ustawy.
 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

 • Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)
 • Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 • Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej

Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.

Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

 • Dane jednostkowe ze Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby  udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej. 

Załączniki