Wersja obowiązująca z dnia

Dyżury Urzędnika wyborczego w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

1.

09.04.2019 r., godz. 7.30-9.30, pok. nr 13

2.

11.04.2019 r. ,godz. 7.30-9.30, pok. nr 13

3.

15.04.2019 r., godz. 7.30-9.30, pok. nr 13

4.

17.04.2019 r., godz. 15.30-17.30, pok. nr 13

5.

24.04.2019 r., godz. 15.30-17.30, pok. nr 13

6.

26.04.2019 r., godz. 7.30-9.30, pok. nr 13

7.

30.04.2019 r., godz. 7.30-9.30, pok. nr 13

8.

06.05.2019 r., godz. 7.30-9.30, pok. nr 13