Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na IV sesji nadzwyczajnej w dniu 31 grudnia 2018 r.

Załączniki