Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na III sesji zwyczajnej w dniu 19 grudnia 2018 r.

Załączniki